องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โ...[วันที่ 2021-02-26][ผู้อ่าน 0]
 
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 4]
 
  มอบเงินช่วยเหลือ และของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหต...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 2]
 
  ระงับเหตุอัคคีภัย บ้านนายประดิษฐ์ เอี่ยมอ่ำ เลขที่...[วันที่ 2021-02-23][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคี...[วันที่ 2021-02-23][ผู้อ่าน 6]
 
  ตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห...[วันที่ 2021-02-18][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ หลักสูตรกา...[วันที่ 2021-02-17][ผู้อ่าน 8]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติหน้าที่ระงับ...[วันที่ 2021-02-17][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกั...[วันที่ 2021-02-15][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2564[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมตรวจสถานที่รับซื้อไม้ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะรากเสี...[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 7]
 
  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา ...[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 9]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18