องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
 
 
  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนบ้านท่านา
      

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำกา...

  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
      

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพช...

  มอบเงินช่วยเหลือ และของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านนายประดิษฐ์  เอี่ยมอ่ำ
      

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร นายประเสริฐ รานอก ปลัดอำเภอโ...


 
 
 
 

 


 
การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557