องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ นับถอยหลัง ไทยจะเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ปี 2565 [ 3 มี.ค. 2564 ]0
2 การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ "เราชนะ" [ 2 มี.ค. 2564 ]0
3 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยลักษณะอากาศ เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน [ 2 มี.ค. 2564 ]1
4 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียน “โครงการ ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตน [ 24 ก.พ. 2564 ]3
5 24 กุมภาพันธ์ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" [ 24 ก.พ. 2564 ]5
6 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ สำหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ “เราชนะ” รับลงทะเบียนถึงบ้าน [ 24 ก.พ. 2564 ]2
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account [ 24 ก.พ. 2564 ]5
8 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 23 ก.พ. 2564 ]2
9 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย หลักสูตร การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน [ 23 ก.พ. 2564 ]5
10 บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 22 ก.พ. 2564 ]4
11 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะ [ 18 ก.พ. 2564 ]4
12 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดสมุทรสาคร [ 16 ก.พ. 2564 ]7
13 กำแพงเพชรเมืองคนแกร่ง ร่วมแรงใจสู้ภัยโควิด-19 [ 4 ก.พ. 2564 ]15
14 คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 19) [ 4 ก.พ. 2564 ]14
15 กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศกำหนด ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด5 จังหวัด [ 1 ก.พ. 2564 ]17
16 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) [ 1 ก.พ. 2564 ]5
17 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]39
18 ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]50
19 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต [ 25 ม.ค. 2564 ]20
20 📢ข่าวประชาสัมพันธ์ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร📢 [ 25 ม.ค. 2564 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6