องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]6
2 พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 9 ธ.ค. 2563 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]6
4 ฎกกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]7
5 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]7
6 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]6
7 ตารางรายรับจริงที่จัดเก็บเองและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]6
8 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]6
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]6
10 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]6
11 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]7
12 ชาชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2561 ]6
13 การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]6