องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]6
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]6
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]6
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]7
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 มิ.ย. 2559 ]7
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2558 ]8
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 3 มิ.ย. 2557 ]6
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2 มิ.ย. 2557 ]8