หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
คณะผู้บริหาร
 
 
นางสาวประสพพร กระมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 081-534-5854
 
นางสมควร ปานเผื่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 089-704-4039
นายประสาท ทองดำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 089-957-2710
 
นายอนนท์ บุญถึง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 081-962-6035
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854