หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
คณะผู้บริหาร
 
 
นางสาวประสพพร กระมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
นางสมควร ปานเผื่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
นายประสาท ทองดำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
นายอนนท์ บุญถึง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748