หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
คณะผู้บริหาร
 
 
นางสาวประสพพร กระมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพชรชมภู
โทร : 0815345854
 
นายประสาท ทองดำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพชรชมภู
โทร : 0899572710
นางสมควร ปานเผื่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพชรชมภู
โทร : 0897044039
 
นายอนนท์ บุญถึง
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 0819626035
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854