หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
อาชีพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และอื่นๆ
การคมนาคม
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และจังหวัด ตําบลเพชรชมภูมีถนนพหลโยธิน ตัดผ่านตําบลของหมู่ที่ 2, 5, 6 และหมู่ที่ 8 การสัญจรระหว่างจังหวัดสะดวก เพราะมีรถโดยสารผ่านตลอดวัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู มีถนนคอนกรีตจํานวน 8 สาย ถนนลาดยาง จํานวน 13 สาย ถนนลูกรังจํานวน 63 สาย
 
ภูมิประเทศ
ตําบลเพชรชมภู มีสภาพภูมิประเทศประกอบ ไปด้วยพื้นที่ภูเขา อยู่บริเวณทิศตะวันตก ของตําบล ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตําบล โกสัมพีนคร ซึ่งมีเทือกเขาสนามเพรียง เป็นแนวแบ่งเขตบริเวณหมู่ที่ 1, 3, 5 และหมู่ที่ 6 พื้นที่ลาดเชิงเขาอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ ่จะเป็นพื้นที่ดอนหรือเป็นที่ราบสูง เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและลอนลึก
ภูมิอากาศ
เนื่องจากอําเภอโกสัมพีนคร ตั้งใหม่ โดยแยกออกจากอําเภอเมืองกําแพงเพชร ยังไม่มีสถานีตรวจอากาศ ดังนั้นจึงอาศัยข้อมูล จากสถานีตรวจอากาศจังหวัดกําแพงเพชรอุณหภูมิ จากสถิติข้อมูลภูมิศาสตร์ของตําบลเพชรชมภูมี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และต่ำสุดเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส
 
สถาบัน
และองค์กรทางศาสนา
มีวัดและสำนักสงฆ์ จํานวน 10 แห่ง
  วัดวังชมภู ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 1
  วัดเกาะรากเสียดนอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2
  วัดสดุดีวนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 3
  วัดคลองแต้วพัฒนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4
  วัดใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5
  วัดป่าภาวนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5
  วัดประเสริฐสามัคคี ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6
  วัดเกาะรากเสียดใน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 7
  สํานักสงฆ์เขาน้ำตกวังชมภู ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 3
  ที่พักสงฆ์ทุกกะตะป่าเลไล ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6
การศึกษาในตำบล
มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนบ้านวังชมภู ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1
  โรงเรียนบ้านวังชมภู ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1
  โรงเรียนบ้านท่านา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7
มีโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
มีศูนย์การเรียนชุมชน (กศน. ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง)
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อบต.จัดตั้ง) ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน
 
การสาธารณสุขในตำบล
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านเกาะรากเสียด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล
  ป้อมตํารวจ (อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ สภ.อําเภอโกสัมพีนคร) จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854