หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะรากเสียด 4 รหัสสายทาง กพ.ถ.59-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายมอเสือดุ 5 (กพ.ถ.59-011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (สายไร่นางศิรินภา นุชนารถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะรากเสียดใน 2 รหัสสายทาง กพ.ถ.59-035 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะรากเสียดใน ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร [ 1 เม.ย. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กพ.ถ.59-034 สายบ้านเกาะรากเสียดใน 1 จากสายบ้านเกาะรากเสียดใน 1 ถึงสายหลังอำเภอ บ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 6 เมตร ยาว 2,454 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,178 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสถานที่ อบต.เพชรชมภู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6463 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายวิชัย พัสดี - บ้านนายบุญรอด กวางแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6463 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854