หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างดำเนินการซ่อมบำรุง โทรทัศน์ (DLTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู หมายเลขครุภัณฑ์ 456 62 0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กพ.ถ.59-034 สายบ้านเกาะรากเสียดใน 1 จากสายบ้านเกาะรากเสียดใน 1 ถึงสายหลังอำเภอ บ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 6 เมตร ยาว 2,454 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,178 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดคัดกรองเพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 1 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จำนวน 1 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854