หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0037.3 / ว 949 ขอเชิญชวนสร้างกุศล ส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิต  [ 10 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 949 ขอเชิญชวนสร้างกุศล ส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิต  [ 10 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.2 / ว 947 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 978 แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน  [ 6 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 917 ขอความร่วมมือรับเป็นสมาชิกนิยตสาร TO BE NUMBER ONE  [ 6 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 897 ซักซ้อมหลักการและแนวปฎิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท.  [ 5 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 125 การรายงานผลการสำรวจรายชื่อผู้มาแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 5 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 123 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ อปท. (e - plan) ปีงบประมาณ 2552  [ 5 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 898 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะ (Public Function) ของ อปท.  [ 4 มี.ค. 2552 ]  
 รายงานการประชุม ก.อ.บ.ต. ครั้งที่ 2/2552  [ 4 มี.ค. 2552 ]  
 รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2552  [ 4 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ ว 112 ขอเชิญเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย  [ 4 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.4 / 847 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวนประจำปี 2552" เพิ่มเติม  [ 4 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 869 ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) ประจำปี 2552 และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี 2553  [ 4 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.4 / ว 845 การตรวจสอบแนวเขตตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะขอจัดตั้งเป็นเทศบาล  [ 4 มี.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     945      946      947     (948)     949      950      951     ....หน้าสุดท้าย >> 980
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854