หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0037.3 / ว 2170 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานมืออาชีพ (ระดับ 9) รุ่นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  [ 4 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 870 แจ้งยกเลิกโครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายขยะ และดับกลิ่น  [ 3 มี.ค. 2552 ]  
มท 0037.5 / 675 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก่ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การกต่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ของกรมส่งเสริ  [ 3 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.1 / ว 849 ขอเชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.2 / 2127 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกำแพ  [ 3 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ ว 112 ขอเชิญเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย  [ 2 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 811 การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและแนวทางการเขียนข้อโต้แย้งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อถงิ่นให้พร้อมร  [ 2 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 810 การสำรวจสถานการณ์ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร)  [ 2 มี.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 790 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)  [ 27 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.1 / ว 812 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัดในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนตามใปรั  [ 27 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 787 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552  [ 27 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 788 การขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน  [ 27 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 786 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552  [ 27 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 785 รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโคร  [ 27 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037/ ว 789 การเตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วยของรัฐบาล  [ 27 ก.พ. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     946      947      948     (949)     950      951      952     ....หน้าสุดท้าย >> 980
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854