หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ผลการฝึกอบรมเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยวิธีการประเมิน  [ 29 ธ.ค. 2551 ]  
 หารือการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล  [ 29 ธ.ค. 2551 ]  
 การฝึกอบรมบุคลากรท้องถินหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9  [ 29 ธ.ค. 2551 ]  
 การปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารราชการ  [ 29 ธ.ค. 2551 ]  
 การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น  [ 29 ธ.ค. 2551 ]  
 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551  [ 26 ธ.ค. 2551 ]  
 แจ้งการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  [ 26 ธ.ค. 2551 ]  
 แนวทางพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ธ.ค. 2551 ]  
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2552  [ 25 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับควบ  [ 24 ธ.ค. 2551 ]  
 สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  [ 24 ธ.ค. 2551 ]  
 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  [ 24 ธ.ค. 2551 ]  
 ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 24 ธ.ค. 2551 ]  
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  [ 23 ธ.ค. 2551 ]  
 การโอนเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551  [ 22 ธ.ค. 2551 ]  
 
<< หน้าแรก...     953      954      955     (956)     957      958      959     ....หน้าสุดท้าย >> 973
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854