หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 เห็นชอบย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2552  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แลเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ปรจำปี 2552 สำหรับผู้  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกค  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 โครงการกวาดล้างไข้หวัดนกในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ( ดู:22 )  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การจัดสรรอัตราทดแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานีอนามัยถ่ายโอน  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การจัดงานประเพณี นบพระ - เล่นเพลง และงานกาดชาด ประจำปี 2552  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552"  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบกรณีพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี  [ 12 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง (ลาออกจากการปฏิบัติงาน)  [ 12 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  [ 12 ม.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     1029      1030      1031     (1032)  
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854