หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
ตำบลเพชรชมภู เดิมตั้งอยู่ในตำบลโกสัมพี และตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมการปกครอง ได้แบ่งแยกและจัดตั้งเป็นตำบล โดยที่ตั้งชื่อเป็น ตำบลเพชรชมภู โดยประชากรส่วนใหญ่จะเป็นราษฎรอพยพ มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณร้อยละ 80 ที่เหลือจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือคนในเขตพื้นที่ ใกล้เคียงเข้ามาอาศัยอยู่ตําบลเพชรชมภู
ที่ตั้ง
ตำบลเพชรชมภู ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตามถนนพหลโยธินสายกำแพงเพชร - จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร โดยมีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ไปตามถนนพหลโยธินประมาณ 5 กิโลเมตร และแยกเข้าทางบ้านวังชมภูประมาณ 3 กิโลเมตร ตําบลเพชรชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 102.59 ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่คิดเป็นไร่ประมาณ 64,330 ไร่
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,285 คน
  ชาย 2,608 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35
  หญิง 2,677 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,726 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 51.51คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำปิงและตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลทรงธรรม อําเภอเมืองกําแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลลานดอกไม้ตก อําเภอโกสัมพีนคร
ด้านตะวันตก ติดกับ ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร
 
แม่น้ำปิงและตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร
ตําบลโกสัมพี
อําเภอโกสัมพีนคร
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
ตําบลลานดอกไม้ตก
อําเภอโกสัมพีนคร
ตําบลทรงธรรม อําเภอเมืองกําแพงเพชร
 
 
ตารางเขตการปกครอง
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านวังชมภู 341 318 659 199
2 บ้านเกาะรากเสียด 435 470 905 361
3 บ้านมอเสือดุ 340 334 674 200
4 บ้านคลองแต้ว 241 275 516 163
5 บ้านไหล่ประดา 291 275 566 199
6 บ้านใหม่พัฒนา 421 416 837 250
7 บ้านเกาะรากเสียดใน 250 269 519 173
8 บ้านแสงตะวัน 150 149 299 93
9 บ้านวังเพชร 139 171 310 88
  รวม 2,608 2,677 5,285 1,726
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854