หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
นายกาวิน ศรีเอี่ยม
กำนันตำบลเพชรชมภู
โทร : 083-026-0766
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายวิชัย จันทร์ลอย
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 1
โทร : 086-200-2821


นางเยาวภา แก้วประดิษฐ์
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 2
โทร : 080-117-6345


นายดิเรก อินถึก
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 3
โทร : 063-130-7838


นายนิรุตติ ปานเผื่อน
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 4
โทร : 099-242-2409


นายศิริพล เรืองรุ่ง
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 5
โทร : 063-506-7596


นายบุญเลิศ บุญโท
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 6
โทร : 082-617-8413


นายจรัญ กวางแก้ว
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 8
โทร : 086-211-7079


นายสามารถ เอี่ยมอ่ำ
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 9
โทร : 08-1534-3414
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854