หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
นายกาวิน ศรีเอี่ยม
กำนันตำบลเพชรชมภู
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายวิชัย จันทร์ลอย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางเยาวภา แก้วประดิษฐ์
ผู้ใหญ่่บ้านหมู่ที่ 2


นางสาวชลนิภา อินถึก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายนิรุติ ปานเผื่อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายศิริพล เรืองรุ่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายบุญเลิศ บุญโท
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายจรัล กวางแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายสามารถ เอี่ยมอ่ำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854