หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
สมาชิกสภา
 
 
นายวิทยา กองแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
นายมนตรี รู้แนบเนียน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
นายณรงค์ พานิช
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
สมาชิกสภา
 


นายนิวัต สกุลวา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 1


นายวิจิตร ทองลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 3


นายประพันธ์ ปั้นสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 4


นางสาวสำพันธ์ พันนาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 6


นายสราวุธ จันทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 7


นายนิพล พันธุมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 8


นางณภัทร แสงศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 9
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854