หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
สมาชิกสภา
 
 
นายไพรสาร แก่งศิริ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 064-680-0162
 
นายจรัญ ดวงตา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 089-562-5534
นายณรงค์ พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 086-928-1759
 
สมาชิกสภา
 


นายบรรจง เสมบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 1
โทร : 081-475-4051


นางพรรัตน์ แก้วกอเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 1
โทร : 088-152-1059


นายวิจิตร ทองลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 3
โทร : 090-683-3278


นายณรงค์พัชร ธรรรมสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 3
โทร : 089-638-1580


นายประพันธ์ ปั้นสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 4
โทร : 099-343-1716


นายมนตรี รู้แนบเนียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 5
โทร : 087-524-5411


นายบัวลภา บุตรเลียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 6
โทร : 094-295-1621


นางสาวสำพันธ์ พันนาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 6
โทร : 092-969-7636


นายสราวุธ จันทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 7
โทร : 087-205-6182


นายสังวาลย์ ตั้งมั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 7
โทร : 081-729-7679


นายวินัย โตรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 8
โทร : 089-553-2903


นายนิพล พันธุมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 8
โทร : 080-789-0455
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854