หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
กิจการสภา/รายงานการประชุม
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา/รายงานการประชุม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภา อบต.เพชรชมภู เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 [ 7 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 4
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 [ 16 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 39
 
 
     


 
ประกาศสภา อบต.เพชรชมภู เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 11
 


 
ประกาศสภา อบต.เพชรชมภู เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 [ 4 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 11 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 16
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 21
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 37
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 25
 
  (1)     2      3      4   
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854