หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 

 
การลงทะเบียนรับฉีดวัคชีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน QR สำหรับเด็ก และเยาวชน  
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับฉีดวัคชีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน QR Code สำหรับเด็ก และเยาวชนอายุ 12-18 ปี
1 เด็กและเยาวชนอายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาในพื้นที่ต่าง
จังหวัด แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
2. เด็กและเยาวชนอายุ 12-18 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ใน
จังหวัดกำแพงเพชร แต่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา
สามารถลงทะเบียนรับฉีดวัคชีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน QR Code
หมายเหตุ : การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 09.02 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748