หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  
 

การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
1. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัวแต่ให้สังเกตอาการและแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่
- ผู้ที่เคยป่วยจากโควิด 19 ไม่เกินสามเดือนนับจากรักษา
- ผู้ที่เคยป่วยจากโควิด 19 เกินสามเดือนและได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้น
- ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
2. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น เฝ้าระวังอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน

ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 09.08 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748