หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 

 
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  
 

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขออนุมัติรัฐบาลให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อถวายเป็นราชสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นวันสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือและร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ ให้เจริญเติบโตเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในชาติต่อไป

ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้

ภาพจาก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 10.14 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748