หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 

 
กิจกรรมจิตอาสาทาสีเครื่องเล่นสนามและเทพื้นปูนหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านท่านา  
 

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู พร้อมด้วยนายณรงค์ พานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และพนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านท่านา โดยร่วมกันทำการทาสีเครื่องเล่นสนามและเทพื้นปูนหน้าเสาธง ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยนายกาวิน ศรีเอียม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่านา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านา หมู่ที่ 7 บ้านเกาะรากเสียดใน อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และนำพาประเทศชาติสู่อนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าสู่สังคมดิจิทัล โรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลก เด็ก และเยาวชนจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้มีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตในสังคมวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 14.03 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748