หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 


 
ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงเรียน  
 

วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอำเภอโกสัมพีนครในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอโกสัมพีนคร  มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเพชรชมภู (ศปก.ต.) นำโดย นายประเสริฐ  รานอก  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกาวิน  ศรีเอี่ยม  กำนันตำบลเพชรชมภู  นางสาวประสพพร   กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  นายสมบัติ  คงรัตน์ ผอ.รพ.สต.เกาะรากเสียด นายวิชัย ภู่คง สารวัตรกำนันตำบลเพชรชมภู  และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 10.36 น. โดย คุณ นวรัตน์ นนทศรี

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854