หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 


 
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566  
 

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะเยี่ยมช่วยเหลือสงเคราะห์และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (กลุ่มเปราะบาง)จำนวน 1 ราย คือ ชื่อ นางปราณี  ขันสิงหา ณ บ้านเลขที่ 284 หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร และมีกิจกรรม ดังนี้
1. มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 ทุน
2. มอบทุนอุปการะเด็กผู้ด้อยโอกาส ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท โดยสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 ทุน
3. มอบจักรยานเพื่อน้องกำแพงเพชร ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 คัน
4. มอบไม้เท้าผู้สูงอายุ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร     จำนวน 30 อัน
5. มอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 200 ชุด
6. มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ
และมีการให้บริการแก่ราษฎรของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 15.46 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854