หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 


 
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้การอำนวยการของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ คลองโกรกไทร หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งคลองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นคลองสวยน้ำใส ปราศจากวัชพืช ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย  
         - การสาธิตทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยสำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร
         - การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา โดยใช้แรงงานคนและเครื่องจักรกล
ซึ่งมีปลัดอำเภอโกสัมพีนคร หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู กำนันตำบลเพชรชมภู ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 09.41 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854