หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 


 
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ขอประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137

ซีเซียม 137 เป็นสารกัมมันตรังสี ที่มีลักษณะโลหะอ่อนมาก สีทองเงิน เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง แต่มักจะจับตัวกับคลอไรด์ กลายเป็นผงผลึก ปล่อยรังสีเบต้า และแกมม่า ใช้ในโรงงาน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์รักษามะเร็ง

อันตรายจากการสัมผัสสารกัมมันตรังสี

ได้รับอันตรายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสี อาการที่พบคือ ไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ถ่ายเหลว ผิวหนังบริเวณที่โดนรังสีจะเกิดแผลไหม้พุพอง ในกรณีสัมผัสปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อระบบเลือดกดไขกระดูก ระบบประสาท ชักเกร็ง และอาจเสียชีวิตได้


ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส
-ลดการปนเปื้อน โดยล้างตาให้น้ำไหล จากหัวตาไปทางหางตาด้วยน้ำสะอาดล้างมือ อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทันทีถ้าสามารถทำได้ และควรเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงปิดปากให้สนิทเพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีหรือไม่

-ไปลงทะเบียนยังหน่วยงานที่กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนผู้สัมผัสหรืออยู่ในเหตุการณ์เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพและควบคุมการแพร่กระจายของกัมมันตรังสี

-ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ห้ามนำมือสัมผัสบริเวณภายในพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่ได้ กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่อันตราย

อาการที่ควรพบแพทย์
คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลวมาก เกินกว่า 2 ครั้ง มีไข้ หนาวสั่น ชักเกร็ง มีเลือดออกที่ใดที่หนึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์หลังโดนรังสี หรือมี การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

การป้องกันและปฏิบัติตน
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตรังสีหรือกล่องเหล็กต้องสงสัย
2. ถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุให้ไปลงทะเบียนผู้สัมผัสสารกัมมันตรังสีจากหน่วยงานที่กำหนด
3. รวบรวมสิ่งของหรือเสื้อผ้าที่คาดว่าอาจมีการปนเปื้อนของ สารกัมมันตรังสีให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบก่อนนำไปใช้
4. ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
5. ติดตามข้อมูลสถานการณ์การเกิดเหตุและปฏิบัติตาม ประกาศอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก กลุ่มงานป้องกันโรค  กองสาธารณสุขท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2566 เวลา 10.22 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854