หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 


https://fb.watch/kpu8JVxQCT/
 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดกำแพงเพชร  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดดำเนินโครงการพณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด ในรูปแบบคูหาจำหน่ายสินค้า 100 คูหา จำนวน 4 ครั้ง 4 อำเภอ ครั้งละ 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ เนื้อหมูเนื้อไก่ ไขไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ข้าวสาร ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด รวมถึงการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091727926532

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2566 เวลา 10.34 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854