หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 


 
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครัวเรือน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ขอประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครัวเรือน ด้วยองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด ด้วยองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) ซึ่งต่อยอดจากและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปยังกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว โดยได้พัฒนาและผลิตสื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้
๑. สื่อนิทานเสียง โดยมีเนื้อหาตามหนังสือนิทานชุด อ่านอุ่นรัก จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย
(๑) กอด
(๒) เมี้ยว เมี้ยว มา มา จะพาไปหาแม่
(๓) ลูกไม้ขอโทษ
(๔) ไก่ย่างแสนอร่อย
(๕) ต้นกล้า ผู้กล้าหาญ
๒. สื่อ Infographic สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว เพื่อใช้ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๐ ชิ้นงาน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะสมองเด็กปฐมวัยให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ สามารถดูได้ผ่านช่องทาง :
https://www.oncb.go.th/Home/Pages/DrugEducational/mediaforYouth.aspx

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2566 เวลา 11.01 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854