หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก  17 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาพเข้าร่วมอบรมโครงก่ารป้องกันการทุจริตของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร  28 เม.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2565  19 เม.ย. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฤดูกาลมะม่วงมะถึงแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนครขอนำเสนอผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่จากเกษตรกร  1 เม.ย. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมงดรับงดให้ของขวัญขณะปฏิบัติหน้าที่  29 มี.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  10 มี.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ปี 2565  3 มี.ค. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานประเพณี นบพระ เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2565  11 ก.พ. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  7 ก.พ. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 3032/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 37)  2 ก.พ. 2565 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854