หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 22 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และขอให้ตรววจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
📢ข่าวประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู📢 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมนคร จังหวัดกำแพงเพชร [ 6 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854