หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และขอให้ตรววจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
📢ข่าวประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู📢 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมนคร จังหวัดกำแพงเพชร [ 6 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (LQ) ศูนย์ อปพร.ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร [ 1 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
คำสั่งมอบอำนาจให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854