หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) [ 20 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 20 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศแจ้งช่องทางการรองเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ (แก้ไข) 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) [ 30 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 31 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 - 2564) [ 24 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน [ 28 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)  
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854