หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท. [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง (ประเภท ทั่วไป) [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง (ประเภทบริหารท้องถิ่น และ ประเภท วิชาการ) [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)  
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854