หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.เพชรชมภู [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 147  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.เพชรชมภู [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของนิติกร อบต.เพชรชมภู [ 24 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 238  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท. [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง (ประเภท ทั่วไป) [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง (ประเภทบริหารท้องถิ่น และ ประเภท วิชาการ) [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)  
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854