หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 13 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 12 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 8 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 7 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854