หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
รายงานการเงิน/งบรายรับ-รายจ่าย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 20 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธฺ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการเงินประรจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ราบงานการเงินประขำเดือนพศจิกายน 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ม.ค.64 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ย. 63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ย..63 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ตาราง รายรับจริงที่จัดเก็บเองและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854