หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
รายงานการเงิน/งบรายรับ-รายจ่าย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ม.ค.64 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ย. 63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ย..63 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ตาราง รายรับจริงที่จัดเก็บเองและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ส.ค..63 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ค.63 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มิ.ย. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ค.63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน เม.ย.63 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.พ. 63 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ม.ค. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ธ.ค. 62 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854