หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
รายงานการเงิน/งบรายรับ-รายจ่าย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มิ.ย. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ค.63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน เม.ย.63 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.พ. 63 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ม.ค. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ธ.ค. 62 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ย. 62 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ต.ค. 62 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ย. 62 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
   1     (2)  
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854