หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานงบประมาณคงเหลือประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงาน รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลประเมินควบคุมภายในและความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854