หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ของ อบต.เพชรชมภู รอบ 12 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ของ อบต.เพชรชมภู รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
การรายงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต-2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเจตนารมณ์งดรับ-งดให้ของกำนัลทุกชนิดขณะปฏิบัติหน้าที่-2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์งดรับ-งดให้ของกำนัลทุกชนิดขณะปฏิบัติหน้าที่-2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจร้ตแชะคอรัปชั่น [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล-ประจำปีงบประมาณ-2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนป้องกันการทุจริต ของ อบต.เพชรชมภู ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
การรายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต-2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากลประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854