หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากลประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การดำเนินการตามนโยบายบริหาทรัพยากรบุคลบุคคล [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)  
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854