หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการความโปร่งใส 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
กิจกรรม 5ส อบต.เพชรชมภู ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
หลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
มาตราการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร-ผู้บริหาร-สมาชิกสภา [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-มีส่วนร่วม [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
มาตราการใช้ดุลยพินิจ [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
มาตราการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภูว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
กิจกรรม 5ส อบต.เพชรชมภู ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854