หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินการ/แผนอัตรากำลัง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.เพชรชมภู เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศอง๕์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
แผนการดำเนินงานปีะจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)  
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854