หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายณรงค์ พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-928-1759
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอรรณพ จินตกสิกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-746-7209


นางรัตติยา ปานคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-679-2251


นางสาวราต้า กุลพรม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854