หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
บุคลากร
 
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองคลัง
 
นางรัตติยา ปานคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
โทร : 086-679-2251


นางสาวมาลัย ท้าวสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 081-343-2426


นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์ซ้อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 091-841-9193


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววาสนา หาญพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 091-838-1470


นางสาวลูกนก ยศสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-736-4038
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854