หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
   
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”  
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  
 
พันธกิจ
 
  จัดให้มีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  จัดให้มี และบํารุงรักษาทางบก ทางเท่า และทางระบายน้ำ
  คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย
ภายในท้องถิ่น
  ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางการเกษตร
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  จัดการศึกษา
  ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
  การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  การวางและจัดทําผังเมืองรวม
  จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854